Firma NapiFeryn BioTech Sp. z o.o. korzysta ze wsparcia finansowego w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, tzw. szybka ścieżka

NapiFeryn BioTech Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Prace badawczo  – rozwojowe w zakresie opracowania innowacyjnej w skali świata technologii produkcji izolatów białkowych na bazie roślin oleistych, ze szczególnym uwzględnieniem rzepaku” w ramach Działania 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel projektu: Opracowanie innowacyjnej w skali globalnej technologii produkcji izolatów białkowych na bazie nasion roślin oleistych i fasolowatych, w pierwszym rzędzie rzepaku.

Planowane efekty: Opracowanie technologii produkcji izolatów białkowych oraz wdrożenie opracowanej technologii w warunkach rzeczywistych.

Czas trwania projektu: 01.10.2016 – 30.09.2019
Wartość projektu: 16 124 210,90 zł
Wkład Funduszy Europejskich:  11 071 697,68 zł

Poddziałanie 2.3.4. Ochrona własności przemysłowej

NapiFeryn BioTech Sp. z o.o. realizuje projekt „Międzynarodowa ochrona własności przemysłowej nowatorskiej metody izolowania naturalnych, funkcjonalnych bioprotein z materiału roślinnego”, w ramach Działania 2.3. Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałania 2.3.4. Ochrona własności przemysłowej, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Cel projektu: Projekt zakłada przygotowanie oraz wdrożenie do realizacji procedur mających na celu uzyskanie międzynarodowej ochrony własności przemysłowej dla wynalazku – nowatorskiej metody izolowania naturalnych, funkcjonalnych bioprotein z materiału roślinnego.

Wartość projektu: 436 840,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 184 150,00 zł

 

Firma NapiFeryn BioTech Sp. z o.o. uczestniczy w projekcie EIT Food RIS Fellowships

Celem projektu jest zwiększenie innowacyjności personelu firm przemysłu rolno-spożywczego. Stypendyści RIS Fellowship będą mieli okazję zmierzyć się z codziennymi wyzwaniami napotykanymi przez firmy wchodzące w skład konsorcjum EIT Food, natomiast stypendyści RIS Talents będą uczestniczyć w projektach badawczo-rozwojowych realizowanych przez partnerów EIT Food. Oferowane staże będą oparte na indywidualnych programach skupiających się na profilu stażysty oraz bieżących działaniach w przedsiębiorstwach.

Więcej informacji na stronie EIT Food RIS Fellowships Project.