Historia 
Nazwa firmy NapiFeryn BioTech (NFB) pochodzi z połączenia nazw dwóch białek z rzepaku: napiny i krucyferyny. Pomysł utworzenia firmy zajmującej się technologią pozyskiwania białek roślinnych, w pierwszej kolejności właśnie z rzepaku, narodził się w 2013 r., gdy dwoje biotechnologów Magdalena Kozłowska i Piotr Wnukowski spotkało się w międzynarodowej korporacji. Założyciele postanowili zrealizować wspólne przedsięwzięcie w Polsce. Firma NapiFeryn BioTech powstała w 2014 r. i działa w parku naukowo-technologicznym Bionanopark w Łodzi.

Misja
Poprawa jakości życia poprzez technologię, która umożliwi produkcję naturalnych funkcjonalnych białek roślinnych.

Wizja
NapiFeryn BioTech globalnym liderem technologii produkcji naturalnych funkcjonalnych białek roślinnych.

Strategia
Celem firmy jest dążenie do tego, żeby co najmniej 5% światowych upraw rzepaku zostało przetworzonych z wykorzystaniem technologii NapiFeryn BioTech do postaci naturalnych funkcjonalnych białek.

Sposób finansowania
Pierwszy rok działalności został sfinansowany ze środków własnych, a w kolejnych latach spółka pozyskała fundusze z Unii Europejskiej. Firma ma dwóch inwestorów prywatnych, fundusz kapitałowy VC Impera Alfa oraz tłocznię oleju Grupę Wilmar Marek Wilczyński SKA.

Lokalizacja
NapiFeryn BioTech ma swoją siedzibę w Łodzi, w Bionanoparku – kompleksie naukowo-technologicznym. Firma dysponuje laboratorium wyposażonym w aparaturę pozwalającą na testowanie procesu produkcji w skali laboratoryjnej. Dostępna infrastruktura pozwala na kompleksowe badanie próbek procesowych, a także produktu końcowego, czyli izolatów białka, pod względem składu chemicznego oraz własności funkcjonalnych.

Nagrody i granty

  • Lipiec 2017 r. – finansowanie w konkursie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, w którym przyznawane są środki na ochronę własności przemysłowej z programu operacyjnego Inteligentny Rozwój na wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw (184,2 tys zł).
  • Listopad 2016 r. – konkurs „Mocni w biznesie 2016”, Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego w kategorii start-up.
  • Listopad 2016 r. – finansowanie w konkursie „Szybka ścieżka” Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w którym przyznawane są środki z programu operacyjnego Inteligentny Rozwój na wsparcie małych i średnich firm (11,5 mln zł).
  • Październik 2015 r. – inwestycja funduszu venture capital Impera Alfa w ramach konkursu „BRIdge Alfa”, w którym Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyznaje środki z programu operacyjnego Inteligentny Rozwój na rozwój innowacji w Polsce (1 mln zł).
  • Lipiec 2015 r. – grant w programie Horyzont 2020, największym unijnym programie finansującym rozwój badań i innowacji (50 tys. euro).