Technologia opracowana przez NapiFeryn BioTech i chroniona zgłoszeniami patentowymi umożliwia pozyskanie wartościowego i funkcjonalnego białka z pozostałości po tłoczeniu oleju z rzepaku.

Nasza technologia jest lepsza od obecnej technologii produkcji białek sojowych, ponieważ bazuje na rozwiązaniach nowocześniejszych, bezpieczniejszych i dających produkt wyższej jakości niż te używane powszechnie do produkcji białek z soi. Proces nie wymaga użycia szkodliwego heksanu, a warunki w jakich izoluje się białko z rzepaku, nie powodują jego uszkodzenia, czyli denaturacji, dzięki czemu białko jest funkcjonalne.

Odkrycie NapiFeryn BioTech jest przełomowe, gdyż odpowiada na jedno z największych wyzwań cywilizacyjnych- wyżywienie większej liczby ludności bez nasilania procesów niekorzystnych dla środowiska, tj. ocieplenia klimatu, wycinki lasów i pustynnienia gleby. To jeden z priorytetów Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (ang. Food and Agriculture Organization, FAO).

  • Nie nakarmimy ludzkości produktami zwierzęcymi
    Na Ziemi zabraknie gleb nadających się na pastwiska i do produkcji paszy. Już dziś wykorzystujemy w tych celach 60 proc gruntów rolnych. Ponad to produkcja mięsa jest dużym marnotrawstwem kalorii: potrzeba ponad 4 kg ziarna, by uzyskać 1 kg wieprzowiny, i ponad 7 kg ziarna, by otrzymać 1 kg wołowiny.
  • Hodowla zwierząt ma negatywny wpływ na środowisko
    Powoduje większą emisję gazów cieplarnianych niż transport, prowadzi do zanieczyszczenia wód (ścieki z chlewni, obór) i degradacji gleby (pustynnienie nadmiernie obciążonych pastwisk i pól). Wywołuje także potrzebę stałego stosowania antybiotyków, których zużycie kilkakrotnie przewyższa to wykorzystywane dla ochrony populacji ludzkiej.
  • Rzepak jest polską specjalnością.
    Istotnym warunkiem zrównoważonego i przyjaznego dla środowiska rolnictwa jest m.in. lokalna produkcja żywności. Rzepak uprawiany w Polsce na szeroką skalę eliminuje konieczność jego transportu przez tysiące kilometrów oraz negatywne skutki będące wynikiem korzystania z zasobów innych krajów, takie jak wycinka lasów, czy wyjałowienie gleby.

NapiFeryn BioTech jest firmą opracowującą technologię uzyskiwania białka, czyli know-how. Spółka nie będzie produkować izolatów białka ani gotowego jedzenia, ale tworzy technologię do wykorzystania przez tłocznie oleju na zasadzie licencji. Izolaty białka będą wykorzystywane przez zakłady olejarskie i producentów żywności jako składniki spożywcze. Będzie to dla nich szansa na rozszerzenie oferty produktów.

Plan rozwoju technologii.
Założyciele firmy przewidują, że białko rzepakowe będzie dostępne na rynku w 2021 r. Do tego czasu proces technologiczny  zostanie rozwinięty do warunków przemysłowych, a co za tym idzie – możliwe będzie zbudowanie pierwszej w Polsce instalacji przemysłowej, która pozwoli na komercyjne zastosowanie białka rzepakowego.

W pierwszej fazie rozwoju firma skupia się na rynku krajowym, jednak w planach są także te kraje, gdzie na dużą skalę uprawia się rzepak, tj. w Europie głównie Francja, Niemcy, Wielka Brytania, a ponadto Chiny, Indie, USA, Kanada i Australia.