Działania badawczo-rozwojowe firmy NapiFeryn BioTech są prowadzone w siedzibie firmy zlokalizowanej w nowoczesnym kompleksie naukowo-technicznym- łódzkim BioNanoParku. Prace związane z instalacją pilotażową odbywają się z kolei na terenie naszego partnera technologicznego- Grupy Wilmar.

NapiFeryn BioTech dysponuje trzema kompleksowo wyposażonymi laboratoriami, które na co dzień ściśle współpracują z Zespołem Transferu Technologii.

Laboratorium procesowe koncentruje się na rozwoju i optymalizacji procesów technologicznych służących pozyskiwaniu produktów  białkowych  ze źródeł roślinnych na cele spożywcze. Dysponujemy nowoczesnym parkiem maszynowym, który pozwala na przeprowadzenie procesu produkcji w skali laboratoryjnej. Ekstrakcja, oczyszczanie, suszenie i konfekcjonowanie- tak powstaje od kilku gramów do kilku kilogramów gotowego produktu, jakim jest izolat białkowy z rzepaku w postaci proszku.

Korzystamy z układów do ultra- i mikro-filtracji membranowej, a także prototypów naszego wynalazku ALSEOS™, dzięki nim otrzymujemy natywne, czyli niezdenaturowane białka z nasion roślin oleistych.

Laboratorium analityczne jest odpowiedzialne za analizę produktów i półproduktów wytworzonych w Laboratorium procesowym. Bada ono próbki pod kątem obecności podstawowych składników odżywczych takich jak: białko, tłuszcz, cukry a także związków antyżywieniowych naturalnie obecnych w materiale roślinnym (związki polifenolowe, fitynowe czy polisacharydy). Wszystkie metody stosowane w laboratorium są standaryzowane, oparte na normach i zostały przez nas zweryfikowane.

Posiadamy najwyższej klasy aparaturę do oznaczania składu chemicznego próbek przy pomocy techniki chromatografii cieczowej oraz aparaturę do badania zawartości tłuszczu i białka. Stale optymalizujemy metody analityczne w celu osiągnięcia wysokiej przepustowości.

Laboratorium receptur spożywczych ma za zadanie badać przydatność wytworzonych produktów białkowych w formulacjach płynnych, takich jak soki, koktajlach oraz formulacjach stałych, czyli pastach, ciastach, wypiekach czy też zamiennikach lub suplementach mięsa. Zespół Laboratorium receptur wspiera producentów żywności w opracowywaniu receptur pożywienia. Wszechstronnie bada również własności funkcjonalne produktów białkowych, takich jak rozpuszczalność, emulgotwórczość, zdolność tworzenia piany, zdolność wchłaniania tłuszczu, wody itp.

Zespół transferu technologii zajmuje się przełożeniem technologii ze skali laboratoryjnej do skali przemysłowej.  Członkowie zespołu w ścisłej współpracy z Laboratorium procesowym zaprojektowali linię pilotażową z wykorzystaniem oprogramowania CAD i stale nadzorują jej projekt i rozruch.  Ponad to wyspecyfikowali urządzenia oraz parametry pracy tej linii. Jego projekty prowadzone są z zastosowaniem metodyki PRINCE2.